WWF / Daan Noordhuizen

Ik werk als business controller bij WWF, meer specifiek bij de afdeling Engagement. Die afdeling is gericht op communicatie, fondsenwerving, het betrekken van mensen (particulieren, bedrijven, scholen) en het stimuleren van duurzame gedragsverandering. Ik help het management van Engagement met het bepalen van financiële doelstellingen, geef inzicht in de prestaties en help bij te sturen zodat zo veel mogelijk doelstellingen worden behaald. Daarnaast adviseer ik Engagement over allerlei andere financiële kwesties, zoals business cases en nieuwe contracten.

 

Relevant

WWF is een bijzondere organisatie om voor te werken. Ik heb een achtergrond in het bedrijfsleven en daar heb ik nooit zo veel passie en enthousiasme gezien bij collega’s. Tijdens de wekelijkse koffie-bijeenkomsten op maandagochtend delen collega’s trots met elkaar wat ze bereikt hebben en dat geeft elke keer weer enorm veel energie. Daarnaast geeft het een lekker gevoel om op mijn eigen manier een steentje te kunnen bijdragen aan een groene wereld, zeker nu thema’s als klimaat, bosbranden en stikstof het nieuws beheersen. Weinig organisaties zijn zo relevant als de onze en de wetenschap dat zo veel mensen je organisatie een warm hart toedragen, maakt je vanzelf trots.

“De wetenschap dat zo veel mensen je organisatie een warm hart toedragen, maakt je vanzelf trots.”

Vertrouwen in elkaar

De mensen die bij WWF werken vormen een mooie mix van hart voor de natuur en de wil om vernieuwend en relevant te blijven. We werken graag op een fijne manier met elkaar samen en hebben oog voor elkaar, maar verliezen de professionaliteit niet uit het oog. Dat zie je bijvoorbeeld in de agile manier van werken van Engagement of de aandacht voor een eerlijke manier van natuurbescherming met oog voor de lokale bevolking via het Environmental Social Safeguards Framework (ESSF). Vertrouwen staat centraal staat in onze manier van werken. Je bent behoorlijk vrij om je werkuren zelf te bepalen en thuiswerken wordt zelfs gestimuleerd. Dankzij de flexibele werkplekken zwerf ik heerlijk door het kantoor en kom ik elke keer weer met andere collega’s in aanraking.

“Vertrouwen staat centraal in onze manier van werken.”

Mijn reis richting duurzaam

Ik sta voor mijn gevoel nog aan het begin van mijn reis in duurzaamheid. Het is fijn om regelmatig te worden geïnspireerd door collega’s en ik maak mijn reis in kleine stapjes: de helft van de dagen eten we inmiddels geen vlees meer, fruit stop ik in de supermarkt in een duurzaam zakje in plaats van plastic en ik stel mijzelf vaker de vraag of de dingen die ik wil kopen echt waarde voor mij hebben. Daarnaast zijn wij bezig ons huis duurzamer te maken met zolder- en spouwmuur isolatie.

“Weinig organisaties zijn zo relevant als de onze.”

Ook deel worden van het panda-team?

groepsfoto medewerkers wwf wwf

Meer verhalen

Lees ook de andere verhalen van WWF-medewerkers.