Istockphoto.com / WWF-Canada

Na mijn studie ecologie ben ik via een Rijkstraineeship terechtgekomen bij het Ministerie van LNV. Daar heb ik 12 jaar gewerkt aan natuur- en waterbeleid. Bij WWF geef ik vanuit de afdeling Natuurbescherming invulling aan het WWF-natuurbeschermingsprogramma voor Nederland. Mijn focus ligt op de rivieren, delta, Wadden en de kust. In mijn positie houd ik me bezig met belangrijke en relevante vraagstukken. Hoe houden we het in Nederland droog met klimaatverandering? En hoe herstellen we tegelijkertijd de natuur? We kunnen allerlei instrumenten inzetten bij onze zoektocht naar de optimale antwoorden op die vragen: onderzoek, pilots in het veld, gebiedsontwikkelingen, netwerken en lobby.

 

Een imago om trots op te zijn

Het is geweldig en bijzonder om voor WWF te mogen werken. Met hulp van het sterke imago van de panda, de professionele collega’s en enorme achterban is er heel veel mogelijk. Dat vind je niet op veel andere werkplekken. Het moeilijke zit hem tegelijkertijd in onze ambities. Die zijn altijd hoger dan de invloed die je daadwerkelijk kunt hebben. Eén van onze kernwaardes is dan ook Moed: met onze ambities in het achterhoofd maken we strategische keuzes over waar we wel en waar we niet op inzetten en nemen we zoveel mogelijk risico’s voor het bereiken van positieve impact.

“Het is geweldig en bijzonder om voor WWF te mogen werken.”

Innovatief samenwerken

Natuurlijk hebben we geen onbeperkte middelen. Daarom moeten we steeds weer innovatief en creatief zijn: zowel met de inhoud van ons werk als met de partners die we hierbij uitkiezen. Zo willen we Nederland veiliger en de natuur gezonder maken door Ruimte voor de rivier: een breder stroombed én nevengeulen voor rivieren . We ontdekten dat de binnenvaart en kleiwinning hier ook baat bij hebben en hebben samen met hen een krachtige coalitie gevormd richting de politiek. Daar gaan jaren aan onderzoek en praten aan vooraf, maar het is ontzettend gaaf als zoiets echt van de grond komt.

“We moeten innovatief en creatief zijn: zowel met de inhoud van ons werk als met de partners die we hierbij uitkiezen.”

Mijn bijdrage aan de natuur

Als WWF’er ben je er heel bewust van dat ieders eigen, kleine bijdrage helpt. Zelf draag in mijn eigen leven ook bij: ik reis met OV, heb geen auto, eet weinig vlees en vis, koop alleen biologische producten, neem groene stroom af, bankier bij een groene bank, scheid mijn afval en ben actief lid van een politieke partij. Tja, je kunt zo veel doen, al kan ik een lekker bad op zijn tijd nog niet missen...

Wat me altijd weer verrast bij het WWF is hoeveel mensen er in de maatschappij zijn die ons steunen en daar geld en inzet en betrokkenheid voor willen geven. Dat stemt me aan het eind van elke werkdag echt weer hoopvol.

“Hoeveel mensen er in de maatschappij zijn die ons steunen: dat stemt me aan het eind van elke werkdag echt weer hoopvol.”

Ook deel worden van het panda-team?

groepsfoto medewerkers wwf wwf

Meer verhalen

Lees ook de andere verhalen van WWF-medewerkers.