HR Business Partner (32-40 uur p/w) Kom ook impact maken

Samen met een geweldig team

HR Business Partner (32-40 uur p/w)

Zeist

Wil jij samen met bevlogen collega’s werken aan het creëren van een wereld waarin mens en natuur floreren door het activeren van miljoenen mensen? En meebouwen aan de meest inspirerende en impactvolle natuurorganisatie van Nederland? Dat is wat je doet als je werkt bij het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL). 

Bij WWF-NL werken 170 getalenteerde en intrinsiek gedreven professionals. De organisatie bestaat uit de afdelingen Conservation, Engagement, Organization & Talent Development en Finance & Operations. Het HR-team maakt onderdeel uit van de afdeling Organization & Talent Development. Het team rapporteert aan de Chief People Officer. Ter versterking van dit team zoeken wij een

 

HR Business Partner

(32-40 uur per week)

 

Het HR-team levert een bijdrage aan de strategie van WWF-NL door doelgericht bij te dragen aan de ontwikkeling van de organisatie, de teams en de mensen. Als HR Business Partner ben je sparring partner voor managers als het gaat om allerlei HR-vraagstukken. Je creëert impact door managers te ondersteunen en te coachen met als resultaat betrokken en geïnspireerde teams. Daarnaast werk je samen met je HR-collega’s aan projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie. Hierbij kun je denken aan performance management, vitaliteit en pensioenen. Alhoewel de functie een grote mate van zelfstandigheid en zelfredzaamheid vraagt krijg je ook veel energie van de samenwerking binnen ons multidisciplinaire team en de dagelijkse afstemming met je interne klant. 

 

Taken en verantwoordelijkheden

Je bent een inspirerende sparring partner voor het management van WWF-NL. Je adviseert ze zodat zij hun teams verder kunnen ontwikkelen tot betrokken, bevlogen en impactvolle teams. Je bent in staat om de behoeftes van de teams te vertalen in HR oplossingen. Hierbij ligt de focus op de persoonlijke en professionele ontwikkeling van mensen en teams, verzuimbegeleiding, werving en selectie, performance, talent management en duurzame inzetbaarheid. Ook meer administratieve HR-werkzaamheden, zoals rond verzuim, behoren tot je takenpakket. Een belangrijk onderdeel van onze organisatiestrategie is het borgen van gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid, diversiteit en inclusie. Je adviseert hierin managers gevraagd en ongevraagd. Je bent een vast onderdeel van het leiderschapsteam van de afdeling(en) waar je voor werkt. Daarnaast maak je deel uit van een betrokken HR-team en pak je verschillende HR-projecten op samen met je HR-collega’s. Je werkt nauw samen met de collega’s van de HR-administratie en bent onderdeel van de internationale People & Culture community.

 

Wat vragen wij

De HR Business Partner-rol is een mooie uitdaging voor een HR-adviseur die het vak al in de breedte beheerst, die zich verder wil ontwikkelen, en die graag een actieve bijdrage wil leveren aan het verder bouwen aan de meest inspirerende en impactvolle natuurorganisatie van Nederland. 

 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring als HR Adviseur/HR Business Partner en je beschikt over een afgeronde opleiding op het gebied van Human Resource Management of vergelijkbaar.
 • Je hebt interesse in en ervaring met het ontwikkelen van mensen, teams en organisaties.  Je bent sterk in het bouwen van relaties en een stevige gesprekspartner voor managers oid.
 • Je bent resultaatgericht, georganiseerd en hands on. Je vindt het leuk om zowel op strategisch niveau te adviseren en projecten op te pakken, als ook om de meer operationele werkzaamheden uit te voeren.
 • Je beschikt over een stevig moreel kompas en je bent integer. 
 • Je beschikt over affiniteit en ervaring met het werken met mensen vanuit diverse culturen en met verschillende achtergronden. 
 • Je bent positief ingesteld, kan goed relativeren en beschikt over een gezonde dosis humor. 
 • Uitstekende beheersing van Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk. 
 • De voertaal binnen de organisatie is Engels. Daarom is zeer goede beheersing van de Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk, ook noodzakelijk.
 • Een MBTI certificering is een pré. 

 

Kernwaarden

Je herkent je volledig in de kernwaarden van WWF-NL:

 • Moed 
 • Integriteit
 • Respect
 • Samenwerken

 

Wat bieden wij

 • Een kantoor omringd door natuur;
 • Leuke collega’s en de kans om een internationaal netwerk op te bouwen;
 • Dinsdag- en donderdagmiddag borrels (afwisselend) en vegetarische lunches in de bedrijfskantine;
 • Een dienstverband van 32-40 uur. In eerste instantie wordt er een jaarcontract aangeboden met één maand proeftijd;
 • Een marktconform salaris op basis van de Nederlandse non-profitsector; het minimum bruto maandsalaris voor deze functie is 3.870 EUR en het maximum maandsalaris is 4.868 EUR, afhankelijk van relevante ervaring (op basis van 40 uur) (NB. vanwege het maximum salaris kunnen wij geen verblijfsvergunning sponsoren voor mensen boven de 30 jaar);
 • Medewerkers ontvangen ook een persoonlijk budget, dat opgebouwd is uit 8% vakantiegeld en 2,08% flexibel budget, en krijgen 6 weken verlof per jaar (op basis van 40 uur);
 • We stimuleren flexibele werkregelingen en het gebruik van openbaar vervoer en fiets voor woon-/werkverkeer en zakelijke reizen. Reiskosten woon-werk worden vergoed op basis van OV 2e klas (NS business card);
 • Bij WWF-NL werken we hybride, waardoor medewerkers afwisselend op kantoor en vanuit huis kunnen werken.

 

Informatie en procedure

Ben je geïnteresseerd in deze functie en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Dan nodigen we je uit om te reageren via het sollicitatieformulier onderaan deze pagina. Reageren kan tot uiterlijk 5 juni 2023.

Om bij WWF-NL te kunnen werken heb je een geldige werkvergunning nodig. 

Vragen over deze sollicitatieprocedure kun je stellen aan Babette Vanlancker (Recruiter) via bvanlancker@wwf.nl. Vragen over de functie kun je stellen aan Carolien Bijen (Chief People Officer) via cbijen@wwf.nl

We waarderen verschillende achtergronden en culturen in onze organisatie en zien dit graag weerspiegeld in de samenstelling van het team. Kandidaten met achtergronden die ondervertegenwoordigd zijn worden daarom extra uitgenodigd om te reageren.

Wij vinden de veiligheid en bescherming van onze collega’s belangrijk. We vragen de succesvolle kandidaat daarom om een integriteitsverklaring in te vullen en een Verklaring Omtrent Gedrag aan te leveren. We vragen ook om referenties.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. Wij benaderen graag zelf werving-en-selectiebureaus indien nodig.

 

--

 

Do you want to work together with inspired colleagues to create a world in which nature and people thrive? And help build a ‘nature positive’ impact in biodiverse priority landscapes around the world by mobilising people to act? That is what you will do when you work at WWF Netherlands (WWF-NL).

WWF-NL employs 170 talented and intrinsically driven professionals. The organisation consists of four departments: Conservation, Engagement, Organization & Talent Development and Finance & Operations. The HR team is part of the Organization & Talent Development department and reports to the Chief People Officer. For this team, we are looking for an

 

HR Business Partner

(32-40 hours per week)

 

The HR team contributes to WWF-NL's strategy by purposefully contributing to the development of the organization, teams and people. As HR Business Partner you are the brainstorming partner for managers when it comes to all kinds of HR issues. You create impact by supporting and coaching managers resulting in engaged and inspired teams. You will also work with your HR colleagues on projects that contribute to the development of the organization. Here you can think of performance management, vitality and pensions. Although the position requires a high degree of independence and self-reliance, you also draw a lot of energy from working with the other members of our multidisciplinary team and the daily coordination with your internal client.

 

Roles and responsibilities

You are an inspiring brainstorm partner for the management of WWF-NL. You advise them so they can further develop their teams into engaged, inspired and impactful teams. You are able to translate the needs of the teams into HR solutions. The focus is on the personal and professional development of people and teams, guidance around absenteeism, recruitment and selection, performance, talent management and sustainable employability. More administrative HR work, such as around absenteeism, is also part of your role. An important part of our organizational strategy is to ensure justice, equity, diversity and inclusion (JEDI). You provide solicited and unsolicited advice to managers in this regard. You are an integral part of the leadership team of the department(s) you work for. You are also part of an engaged HR team and take on various HR projects together with your HR colleagues. You work closely with your HR administrator colleagues and are also part of the international People & Culture community.

 

Who are you?

The HR Business Partner role is a great challenge for an HR advisor who already has a broad command of the profession, who wants to develop further, and who would like to make an active contribution to continuing to build the most inspiring and impactful nature organization in the Netherlands.

 • You have at least 3 years of work experience as an HR Advisor/HR Business Partner and have completed a degree in Human Resource Management or similar.
 • You have interest and experience in developing people, teams and organizations. You are good at building relationships and are a solid conversation partner for managers.
 • You are results-oriented, organized and hands on. You enjoy giving advice and taking on projects at a strategic level as well as performing the more operational work.
 • You have a strong moral compass and behave with integrity.
 • You have affinity and experience working with people from different cultures and backgrounds.
 • You have a positive attitude, can easily put things into perspective and have a good sense of humor.
 • Oral and written fluency in Dutch. 
 • The working language within the organization is English. Therefore a very good command of the English language, both oral and written, is also necessary.
 • Having an MBTI certification would be an added benefit. 

 

Core values

You recognize yourself in the core values of WWF-NL:

 • Courage
 • Integrity
 • Respect
 • Collaboration

 

What do we offer?

 • An office surrounded by nature;
 • Fun colleagues and the chance to build up an international network;
 • After work drinks alternating on Tuesday and Thursday and vegetarian lunches in our canteen;
 • An employment contract of 32-40 hours. Initially, a fixed-term employment contract of one year with a one-month probation period will be offered;
 • Salaries that are in line with the standard in the Dutch not for profit sector; The minimum gross monthly salary for this role is 3.870 EUR and the maximum monthly salary is 4.868 EUR (based on a 40-hour contract) (Please note, due to the maximum salary, we are not able to sponsor a work  permit for people above the age of 30);
 • Staff receive a personal budget that is made up of 8% holiday allowance and 2,08% flexible budget, and receive 6 weeks of holiday per year (based on a 40-hour contract);
 • We stimulate flexible working arrangements, the use of public transport and bike for work related travel. Employees receive an NS Business Card for 2nd class travel to and from work;
 • We also have a hybrid working model, so staff can alternate working from home and from the office.

 

Information and procedure

If you are interested in this position, please apply by 5 June 2023 using the form below.

Please note that in order to work for WWF-NL, you need a valid work permit.

If you have any questions about the application process, you can contact Babette Vanlancker (Recruiter) via bvanlancker@wwf.nl. Questions about this role can be directed to Carolien Bijen (Chief People Officer), via cbijen@wwf.nl.

We actively strive for our employees to reflect society and the international character of our organization. We therefore especially encourage candidates with backgrounds that are normally underrepresented to apply.

We consider the safety and protection of our colleagues as important. The successful candidate is therefore required to complete an integrity statement and supply a Certificate of Good Conduct (Verklaring Omtrent Gedrag). We may also ask for references.

 

If you are an intermediary, please do not contact us. We will contact recruitment agencies ourselves if necessary. 

portret Carolien Bijen
Carolien Bijen
Chief People Officer

Solliciteer Direct

Beste sollicitant,

We ervaren momenteel wat problemen met het uploaden van bestanden.
Zo kan het lijken dat jouw brief of CV niet is geüpload.
Echter, het werkt wel, maar je ziet niet dat jouw bestand succesvol is toegevoegd aan het formulier.

Zodra je na uploaden op 'verstuur" klikt en je krijgt een bevestiging van verzending, dan is jouw sollicitatie bij ons binnengekomen. Je ontvangt ook nog een bevestigingsmail.

Excuses voor het ongemak, we werken hard aan een oplossing.